Ny avhandling sätter fokus på mikrogeler som verktyg för läkemedelstillförsel

2022-05-24

Tisdag 14 juni presenterade Yassir Al-Tikriti, forskare vid SweDeliver och Uppsala universitets institution för läkemedelskemi, sin avhandling Microgels as drug delivery vehicles: Loading and release of amphiphilic drugs.

Yassir Al-Tikriti, SweDeliver och Farmaceutiska fakulteten
Yassir Al-Tikriti, SweDeliver och Farmaceutiska fakulteten

I fokus för Yassir Al-Tikritis avhandling Microgels as drug delivery vehicles: Loading and release of amphiphilic drugs är att öka kunskapen om interaktioner mellan katjoniska amfifila läkemedel och diametralt laddade mikrogeler. Resultatet av arbetet förväntas tillföra viktiga värden till design av ett nytt system för tillförsel av läkemedel, baserat på att ladda större mängder amfifila läkemedel i mikrogeler med möjlighet till kontrollerad frisättning.

Yassir Al-Tikriti, institutionen för läkemedelskemi
Yassir Al-Tikriti, institutionen för läkemedelskemi

Yassir Al-Tikriti, farmaceut med examen från Bagdads universitet, erhöll 2012 sin masterexamen i läkemedelsvetenskap vid Uppsala universitet med fokus på läkemedelsformulering och utveckling. Yassir har utfört sina doktorandstudier vid SweDelivers arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel under handledning av Professor Per Hansson.

– SweDeliver överbryggar effektivt gapet mellan universitet och industri, vilket genererar både vetenskaplig vitalitet och en plattform att diskutera professionella utmaningar med specialister från en rad läkemedelsområden. Att som doktorand ha fått ingå i en miljö så genomgående präglad av generositet har tillfört många värden och jag har genom hela mitt arbete erhållit användbara tips och välkommen feedback, säger Yassir Al-Tikriti.

FAKTA

MER INFORMATION

KONTAKT

kontakta yassir.al-tikritiYassir Al-Tikriti, forskare
Institutionen för läkemedelskemi
yassir.al-tikriti@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, Foto: Mikael Wallerstedt, privat

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16