Martin Lord lämnar sin stol vid SweDeliver (men behåller skrivbordet)

2022-12-08

Hallå där… Martin Lord, postdoktor i SweDeliver, som efter två år lämnar vårt nationella kompetenscentrum för en fast tjänst vid Uppsala universitets forskningsmiljö för biologiska läkemedel.

Hur skulle du sammanfatta din tid vid SweDeliver med 58 ord?
– Som en mycket givande erfarenhet i en väl organiserad verksamhet. Jag har framför allt uppskattat mötesplatserna där akademi och industri samlas för både strukturerade och spontana samtal, vilket i flera fall lett till fortsatt samverkan. Jag tar också med mig många värdefulla kunskaper från Arbetspaket Utbildning och karriärutveckling, inte minst det mentorprogram jag haft förmånen att delta i.

Hur har samarbetet fungerat med centrets övriga juniora forskare?
– Med vetenskapligt fokus på immunonkologi och celler rör jag mig lite utanför SweDelivers egentliga kärna, men med facit i hand har det snarare tillfört värden. Jag har blivit introducerad i utrustning och metoder jag normalt inte använder, men som visat sig relevanta även i mitt arbete. Vänder vi på resonemanget har jag i min tur presenterat tekniker som sannolikt är användbara i exempelvis peptidforskning.

Vad har varit i fokus för din forskning inom ramarna för SweDeliver?
– Under pandemin identifierade vi en peptid som immunförsvaret kände igen från SARS-CoV-2 infektionen. Det visade sig också att samma peptid finns i flera varianter av coronaviruset, vilket gör den intressant om vi bär med oss ett immunologiskt minne mot den peptiden från tidigare förkylningar. Peptiden visade sig dessutom ovanligt tålig mot påfrestningar, så nu testar vi möjligheten att formulera den som del i ett potentiellt vaccin med hjälp av en antikropp vi utvecklat eller med nanopartiklar. Projektet har förgreningar inom både COMMUNITY-studien och RISE, och förhoppningsvis närmar vi oss publicering av en rad intressanta resultat.

Några sista kloka ord till dina (snart) före detta kollegor i SweDeliver?
– Jag har enbart positiva saker att säga om centret och alla som är engagerade i dess verksamhet, men eftersom frågan ställs: Ur mitt professionella perspektiv ser jag potential i att öka utrymmet för den biologiska och immunterapeutiska vetenskapen. Affibody fyller en viktig roll i nätverket, men jag är övertygad om att det finns flera, ännu inte utnyttjade kontaktytor mellan biologisk och peptidforskning.

Och för egen del, vilken blir din nästa anhalt i karriären?
– På sätt och viss är steget kort, jag blir till och med kvar vid samma skrivbord, men nu som fast anställd i Sara Mangsbos forskargrupp i Immunonkologi. Faktum är att jag trivs oerhört bra vid Uppsala universitet och Farmaceutiska fakulteten, och ser fram emot att fortsätta forska och undervisa här – samtidigt som vi arbetar vidare med vår antikropp inom ramarna för Strike Pharma som jag är medgrundare till.

FAKTA

  • SweDelivers forskning inom parenteral läkemedelstillförsel fokuserar på utveckling av nya formuleringar och förbättrade system för tillförsel av läkemedel via injektion.
  • Arbetet bygger på den starka vetenskapliga kompetens kring självaggregering och molekylära interaktioner som finns vid Uppsala universitets forskningsmiljö för Farmaceutisk fysikalisk kemi.

MER INFORMATION

KONTAKT

Martin Lord, forskareMartin Lord, forskare
Institutionen för farmaci
Martin.Lord@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16