SweDeliver • Nu även som Rollups

2022-12-12

Du som är engagerad i SweDeliver har nu möjlighet att använda upp till tre rollups för att profilera vårt kompetenscenter i samband med seminarier, konferenser och andra sammankomster. Och du som ser våra RollUps, välkommen fram så berättar vi mer om vår verksamhet!

SweDeliver RollUps

SweDeliver har tagit fram tre rollups för användning i sammanhang där det finns värde i att profilera och belysa vårt centrums verksamhet. Motiven sätter fokus på SweDelivers forskarutbildning, forskningsprogram och vår resultatrika samverkan. De tre kan användas var för sig eller tillsammans som en helhet.

Kontakta Alexandra Teleki, Biträdande Centrumledare för att låna och använda en eller flera av SweDelivers rollups.

KONTAKT

Alexandra Teleki portrattfotoBiträdande Centrumledare
Bitr. universitetslektor Alexandra Teleki
institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16