Se samtal om svensk läkemedelstillverknings framtid online

2023-02-27

Hur ska den svenska läkemedelsbranschen säkra tillgången till framtida kompetens och attrahera tillverkning var frågor som diskuterades vid SwedenBIO:s konferens 8 februari där bland annat Christel Bergström, Uppsala universitet, deltog. Se samtalet online nu.

Panelsamtal i Stockholms LifeCity

Läkemedelstillverkning för ett konkurrenskraftigt och friskare Sverige var i fokus då SwedenBIO onsdag 8 februari välkomnade till konferens i Stockholms LifeCity. Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci, representerade Uppsala universitet och SweDeliver i ett panelsamtal om läkemedelsbranschens möjligheter att bidra till svenskt ekonomiskt välstånd i en vikande konjunktur.

– Akademisk farmaceutisk forskning har historiskt en stark koppling till industriell relevans och värderas allt högre. Initiativet till SweDeliver togs av en industrigruppering som kom till Farmaceutiska fakulteten med en oro för framtida kompetensförsörjning inom läkemedelstillförsel, en svensk kärnverksamhet där fortsatt spetskunskap är nödvändig. Idag är vi ett väl sammansvetsat nätverk som bedriver forskning i 26 projekt med målet att fylla gemensamt identifierade kunskapsluckor, konstaterade Christel Bergström.

Den välbesökta mötesplatsen samlade fler än hundra svenska Life science-specialister som tillsammans drog slutsatsen att Sveriges attraktions- och konkurrenskraft till stor del ligger i den nära kopplingen och korta avstånden mellan akademi och industri, liksom de låga trösklarna för forskning i samarbete.

Här kan du se panelsamtalet online. I diskussionen deltar även Anders Wallström, Thomas Eldered, Magnus Sävenhed och Anna Sandström.

MER INFORMATION

FAKTA

  • SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel.
  • Med Uppsala universitets farmaceutiska fakultet som akademiskt nav och 16 industripartners bedriver SweDeliver forskning om parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel.

KONTAKT

Christel Bergström, Center DirectorChristel Bergström
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: SwedenBIO

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16