Möt våra partners: Emplicure

2023-03-11

Emplicure AB är en liten aktör med stor potential. Genom att applicera sin patenterade biokeramiska teknikplattform på innovationer som svarar mot ouppfyllda behov hoppas företaget förbättra livet för både patienter och konsumenter i hela världen. Vi fick en pratstund med Anna Franzén, Clinical & Regulatory BDO, om vikten av att kavla upp skjortärmarna när det behövs.

Emplicure AB logo

Emplicure AB är, med fem heltidsanställda och ytterligare några konsulter i lokalerna vid Uppsala Business Park, ett av de minsta företagen bland SweDelivers industripartners. Men som historien lärt oss: Storlek är inte allt. Nyligen avslutade Emplicure AB sin första kliniska farmakokinetiska studie av Empli03, en läkemedelskandidat mot kronisk smärta, och resultaten ger all anledning till optimism.

– Med opioidförskrivning följer risken att utveckla ett beroende. Inte minst i USA ställer missbruk och överdosering samhället inför enorma problem, och den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA efterlyser nu säkrare opioider. I Empli03 kombinerar vi den smärtstillande substansen buprenorfin med vår teknikplattform och kan därmed styra frisättningen och försvåra manipulering i syfte att missbruka läkemedlet. Det ger en mycket bra säkerhetsprofil, och vår inledande studie ger oss en bra vägvisare inför nästa steg, säger Anna Franzén, Clinical and Regulatory Business Development Officer vid Emplicure.

Anna Franzén, Emplicure AB
Anna Franzén, Emplicure AB

Du anslöt från UU Innovation där du gav forskare stöd inför kommersialisering. Nu arbetar du själv i ett innovationsdrivet småföretag. Vilka nya insikter ger det steget?
– Kanske främst hur mycket man måste hantera i det lilla företaget. Här krävs att alla är ständigt redo att kavla upp skjortärmarna vare sig det ska skruvas kontorsstol eller förberedas styrelsemöte. Jag ser också det nödvändiga i att prioritera, följa en tydlig strategi, våga fatta modiga beslut och, framför allt, att tro på det vi gör, annars händer det helt enkelt inte.

På Emplicure händer det mycket just nu, ser du fler anledningar till era framgångar?
– Jag har varit anställd sedan hösten 2021, och i ett litet team krävs att varje rekrytering tar hänsyn till fler aspekter än enbart kunskap och kompetens. Vi är bokstavligt talat som en liten familj där alla måste fungera tillsammans, och det som framför allt präglar våra arbetsdagar här på Emplicure är att vi formerat ett superteam med stort driv och engagemang.

Emplicure ingår sedan sommaren 2020 i SweDeliver, vad upplever du präglar centrets verksamhet?
– Kort sammanfattat: Öppenhet och Generositet. Vår tid i SweDeliver har tydliggjort hur oerhört betydelsefullt det är för oss som liten aktör att ha tillgång till kunskapsutbyten och infrastrukturer utanför våra egna korridorer. Vi har en uttalad ambition att så långt som möjligt prioritera SweDelivers mötesplatser och vi tar alltid med oss viktiga värden hem.

Vad omfattar ert engagemang för närvarande?
– Utöver att konsekvent tillgängliggöra vår specifika kompetens inom SweDeliver har vi just nu masterstudenten Carolina Lopera Londoño hos oss som utför sitt examensarbete med fokus på att prova alternativa  frisättningsmetoder för substanser i läkemedel. Vår förhoppning är att det ska generera relevanta kunskaper av värde för fler partners i nätverket.

Och vad händer härnäst på Emplicure?
– Vi ser stor potential i att bistå människor som vill sluta röka, och utvecklar därför ett vitt snus utan de carcinogena ämnen som ingår i tobak. Genom att implementera vår teknikplattform kontrollerar vi frisättning av såväl nikotin som smaktillsatser, och vår plan är att via vårt dotterbolag Amplicon tillsammans med potentiella partners lansera vår produkt som ett hälsosammare alternativ för en internationell kundgrupp.

FAKTA EMPLICURE AB

  • Är ett privatägt svenskt läkemedels- och konsumentproduktföretag med fokus på forskning och produktutveckling.
  • Utvecklar nya patenterbara läkemedel- och konsumentprodukter baserade på företagets teknikplattform för kontrollerad frisättning.
  • Arbetar utifrån ouppfyllda medicinska behov och befintliga farmaceutiska ingredienser.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anna FranzénAnna Franzén, Emplicure AB
Clinical & Regulatory BDO
Anna.Franzen@emplicure.com

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16