Ny studie bidrar till att bana väg för oral tillförsel av biologiska läkemedel

2023-04-21

I en aktuell artikel visar Benyamin Naranjani och Per Larsson, forskare vid SweDeliver, att minskad peristaltisk våghastighet kan öka den maximala koncentrationen av permeabilitetsförbättrare och makromolekyler vid epitelytan med 397 respektive 380 procent.

Benyamin Naranjani, doktorand vid SweDeliver och Uppsala universitet
Benyamin Naranjani, doktorand vid SweDeliver och Uppsala universitet

Biologiska läkemedel blir allt viktigare inom upptäckt och utveckling av nya läkemedel, och just nu befinner sig fler än 170 terapeutiska peptider i klinisk utveckling. För att uppnå terapeutiskt relevanta värden för biotillgänglighet tillförs merparten av alla protein- och peptidläkemedel via injektion i syfte att överkomma fysiologiska barriärer. Men då oral administrering – som ofta är mer patientvänlig – genererar ökad följsamhet, skulle formuleringar som möjliggör detta generera uppenbara fördelar.

Per Larsson, Universitetslektor
Per Larsson, Universitetslektor

I en ny studie har doktorand Benyamin Naranjani och Universitetslektor Per Larsson vid SweDeliver – tillsammans med Patrick D. Sinko och Shakhawath Hossain vid Uppsala universitets institution för farmaci – simulerat tarmperistaltik i syfte att kartlägga intraluminala transporter av makromolekyler och permeabilitetsförbättrare. Teamet modellerade ett 29,75 cm segment av tunntarmen med varierande hastigheter, fickstorlekar, frisättningslägen och ocklusionsförhållanden för den peristaltiska vågen för att studera dess effekt på transport av läkemedel.

"Vi observerade att det är möjligt att nå terapeutiskt relevanta koncentrationer av permeabilitetsförbättrare vid epitelytan, men att de är avhängiga egenskaperna hos den intestinala peristaltiska motiliteten, som våghastighet och sammandragningsstyrka. När vi ökade våghastigheten eller minskade sammandragningsstyrkan i vår modell närmade sig koncentrationen av såväl makromolekyler som permeabilitetsförbättrare nollnivåer”, säger Benyamin Naranjani.

Resultaten indikerar att en långsammare och mer sammandragen peristaltisk våg leder till högre effektivitet vid transport av massa till epitelväggen under peristaltikens faser av det migrerande motorkomplexet. Studien är  publicerad i International Journal of Biological Macromolecules.

forskning

MER INFORMATION

FAKTA

  • SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel.
  • Med Uppsala universitets farmaceutiska fakultet som akademiskt nav och 16 industripartners bedriver SweDeliver forskning om parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel.

KONTAKT

Christel Bergström, Center DirectorChristel Bergström
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

CONTACT

Benyamin NaranjaniBenyamin Naranjani, doktorand
Institutionen för farmaci
benyamin.naranjani@farmaci.uu.se

Per LarssonPer Larsson, Universitetslektor
Institutionen för farmaci
per.r.larsson@uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16