60 miljoner kronor till nytt nordiskt life sciencesamarbete • Nod vid Farmaceutiska fakulteten

2023-11-23

Med ett mångmiljonanslag från NordForsk befäster det nya partnerskapet NordicPharmaTrain samarbetet mellan tio av Nordens ledande universitet och ställer siktet på pole position i de globala livsvetenskaperna. ”Med NordForsk stöd höjer vi ribban ännu en nivå” konstaterar Christel Bergström, professor vid Uppsala universitet som leder verksamheten.

Christel Bergström leder partnerskapet NordicPharmaTrain
Christel Bergström leder arbetet i NordicPharmaTrain

NordForsk anslår 20 miljoner norska kronor till NordicPharmaTrain, ett nytt partnerskap där tio av de högst rankade universiteten i de nordiska länderna inleder samverkan kring translationell forskning och innovation i de farmaceutiska vetenskaperna. NordicPharmaTrains nod placeras vid Uppsala universitet där Christel Bergström, professor vid Institutionen för farmaci, kommer att leda verksamheten.

– NordicPharmaTrain bygger vidare på den grund vi lagt med Nordic POP, ett konsortium med fokus på patientorienterade läkemedelsprodukter. Med NordForsk stöd höjer vi ribban ännu en nivå och tar oss an hela processen från tillverkning och tillförsel av läkemedel vidare till klinisk implementering, säger Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci.

Anslaget från NordForsk sträcker sig till och med 2029. För etablering och initial drift av partnerskapet bidrar de tio universitet som ingår i NordicPharmaTrain med ytterligare 40 miljoner kronor. Till de aktiviteter som förbereds hör stärkt samarbete kring utbildning och forskning, ökad mobilitet för forskare samt mentorprogram i syfte att rusta doktorander och postdocs för ledande positioner i den nordiska life sciencesektorn.

– Vi kommer också att ägna stort utrymme åt samverkan med andra EU-baserade konsortier och globalt topprankade universitet, vilket i kombination med våra egna nära kontakter med vård och läkemedelsindustri kommer att spela en viktig roll i att trygga den tillförsel av kompetens som krävs för att ta de nordiska länderna till livsvetenskapernas absoluta frontlinje, fastlår Christel Bergström.

FAKTA

  • Nordic Pharmaceutical Translation and Innovation (NordicPharmaTrain) förenar partneruniversitet i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge.
  • I Partnerskapet ingår Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola, Helsingfors universitet, Islands universitet, Oslo universitet, Syddansk Universitet, Universitetet i Köpenhamn, Universitetet i Tromsø, Åbo Akademi och Östra Finlands universitet.
  • NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som finansierar och underlättar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur.

MER INFORMATION

KONTAKT

Christel Bergström, professor
Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

 Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16