Bitr. Centrumledare Alexandra Teleki tilldelas Viking Olof Björks stipendium 2023

2024-02-15

SweDeliver gratulerar Alexandra Teleki, Bitr. Centrumledare och Docent vid Institutionen för farmaci, till Viking Olof Björks stipendium 2023 som utdelas till en ”lovande ung forskare som förväntas bli en framtida forskningsledare inom sitt område”.

Alexandra Teleki tilldelas Viking Olof Björks stipendium 2023

Alexandra Teleki, forskare i läkemedelsformulering, tilldelas Viking Olof Björks stipendium 2023. Med anslaget om 275 000 kronor kommer Alexandra Teleki att genomföra en vistelse vid Atens Biomedical Sciences Research Center hos Dr. Vasiliki Koliaraki, ledande expert på immunologiska och fibrotiska svar under inflammation och cancer i tarmen.

– Att med stipendiet få tillfälle att samarbeta med Koliaraki, som har omfattande erfarenhet av prekliniska modeller för studier i vårt fält, hoppas jag ska hjälpa oss vidare i arbetet med de nanopartiklar vi har utvecklat för bland annat diagnos av inflammatorisk tarmsjukdom i barn.

Viking Olov Björk (1918-2009)
Viking Olov Björk (1918-2009)

Vid utdelningen av Olof Björks stipendium 2023 förkunnades att det kan tilldelas en lovande ung forskare som förväntas bli en framtida forskningsledare inom sitt område, ska stödja en utomlandsvistelse för att knyta nya samarbeten med fokus på interdisciplinära projekt i gränssnittet mellan materialteknik och medicinsk forskning.

– Jag leder sedan tre år det ERC-finansierade projektet MAGNETO, där jag tillsammans med Christel Bergström, Per Artursson och Mia Phillipson vid Uppsala universitet, Niklas Nyström och Mattias Paulsson, Akademiska barnsjukhuset och Carlos Rinaldi, University of Florida, arbetar med att utveckla en teknik som förenklar och effektiviserar den diagnostisering och behandling barn med inflammatorisk tarmsjukdom måste genomgå, och med stipendiet kan vi ta ett stort och viktigt steg framåt, säger Alexandra Teleki.

VIKING OLOV BJÖRK (1918-2009)

Viking Olov Björk var en svensk läkare och pionjär inom thoraxkirurgi, en disciplin där Björk var professor vid Uppsala universitet och senare Karolinska Institutet. Björk utvecklade i samarbete med bland andra Clarence Crafoord och Åke Senning hjärt-lungmaskinen som 1954 användes för första gången i Europa vid operation på en människa.

MER INFORMATION

KONTAKT

Alexandra Teleki, forskare
Institutionen för farmaci
alexandra.teleki@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Teleki Lab, Upplandsmuseet

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16