Ny studie ska ge säkrare oral tillförsel av makromolekylära läkemedel

2020-10-27

”Vårt projekt utvecklas mycket positivt” konstaterar Staffan Berg, doktorand i SweDeliver som med bas vid både AstraZeneca R&D och Uppsalas farmaceutiska fakultet hoppas tillföra ny kunskap i en av läkemedelsforskningens äldsta utmaningar.

Staffan Berg, doktorand i SweDeliver
Staffan Berg, doktorand i SweDeliver

Oral tillförsel av makromolekylära läkemedel förblir en svårknäckt nöt inom den farmaceutiska vetenskapen. I snart ett sekel har forskarna sökt metoder att öka biotillgängligheten och säkerställa  stadig och förutsägbar absorption av makromolekyler vid oral administration. I ett pågående doktorandprojekt inom SweDeliver studerar Staffan Berg hur olika läkemedel interagerar med permeabilitetshöjare, och vid ett halvtidsseminarium 15 oktober presenterade han arbetets framåtskridande.

– De få peptidbaserade läkemedel med oral tillförsel som hittills nått marknaden är förknippade med låg och varierande absorptionsgrad. Här krävs både ökad kunskap och nya modeller. Min forskning fokuserar på absorptionsstudier av läkemedelspeptider och modellsubstanser när dessa ges tillsammans med permeabilitetshöjare. Vi har samlat en mängd lovande data och hoppas kunna komplettera resultaten med datorbaserade modelleringsstudier. På det hela taget utvecklas vårt projekt mycket positivt, säger Staffan Berg.

SweDeliver utgör som nationellt forsknings- och kompetenscentrum en skärningspunkt mellan akademi och läkemedelsindustri. Staffan Berg genomför sina doktorandstudier vid Uppsala universitets institution för farmaci, men med fysisk hemvist vid AstraZeneca R&D i Göteborg – ett av koncernens tre strategiska vetenskapliga centrum med fokus på forskning och utveckling inom läkemedelstillförsel.

– Att vara en del av SweDeliver öppnar ständigt nya kontaktytor. Vid mina besök i Uppsala och även online samverkar jag med forskare, postdocs och doktorander vid farmaceutiska fakulteten. Vid AstraZeneca R&D i Göteborg arbetar närmare 2400 personer och det är många som visar intresse och ger viktig input till mitt arbete. Dessutom har jag tillgång till toppmoderna forskningsfaciliteter, så för mig tillför SweDeliver oerhört betydelsefulla värden.

Staffan Berg's Research
Figure modified from Servier medical art under a CC BY 3.0 license.

Doktorandprojektets syfte är att generera ny kunskap om hur permeabilitetshöjare bäst bör användas för lyckad oral tillförsel av makromolekylära läkemedel. Målet är att insamlade data ska möjliggöra utformning av nya system för tillförsel som ökar oral absorption av makromolekyler och minskar variation i upptaget. Projektet beräknas avslutas hösten 2022.

Kontakt

Mer information


text: Magnus Alsne, foto: AstraZeneca R&D

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16