Testa Center tar svensk life science till nya höjder

2021-01-26

Forskare inom biovetenskaper vid Uppsala universitet och SweDeliver har tillgång till Testa Centers högkvalitativa laboratoriemiljöer. Här möter de den infrastruktur och expertis som krävs för att ta innovationer till nästa nivå.

Testa Center, invigt hösten 2018, är en innovationsmiljö och testbädd placerad vid Cytivas site i Uppsala. I industriella laboratoriemiljöer utförs bland annat uppskalning av biologiska processer, vilket ger möjlighet att redan i ett tidigt skede pröva nya idéers potential och därmed reducera riskerna längs vägen till färdig produkt.

– Forskare och lärare vid Uppsala universitet har tillgång till Testa Centers infrastrukturer och expertis totalt 25 veckor per år. Här erbjuds utrustning som vi inte kan tillhandahålla i universitetets egna miljöer. Allt fler upptäcker de mervärden det rymmer, vi mottar många intressanta uppslag och beläggningen ökar stadigt, säger Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik och projektledare för farmaceutiska fakultetens verksamhet vid Testa Center.

Samverkansavtalet med Cytiva låter även Uppsala universitet förlägga utbildningsmoment till Testa Center. Att öppna Testa Center för praktisk träning och fördjupade praktiska experiment är centralt för att säkerställa framtida kompetens inom svensk bioproduktion. Här interagerar studenter med teknisk expertis och får betydelsefull erfarenhet av industriella processer. För Uppsala universitet och dess pedagoger ger det utrymme att utveckla nya program med fokus på storskalig produktion av bioläkemedel.

– Mina främsta drivkrafter är nyfikenhet, forskning och förståelse för hur biologiska system fungerar, vilket gör Testa Center till en perfekt miljö. Här möts studenter, entreprenörer, forskare och företag för att stärka värdet i nya, spännande innovationer och att korta avståndet till kommersialisering och samhällsnytta. Här är ingenting omöjligt, konstaterar Jesper Hedberg, verksamhetschef vid Testa Center.

Sara Mangsbo, ledare för SweDelivers arbetspaket för utbildning och karriärutveckling, tillika forskningsledare i immunonkologi, tillhör de forskare som utvecklat sina idéer vid Testa Center. Här har hon tillsammans med sitt team stegvis skalat upp produktionen av ett protein från en stabil cellinje, framtagen i samverkan med SciLifeLabs läkemedelsplattform.

– Vårt arbete vid Testa Center har varit mycket värdefullt för oss. Att röra sig i skärningspunkten mellan forskning och produktion har ökat vår förståelse för vad som fungerar och vad som inte gör det. Jag hävdar att samarbete utgör den rakaste vägen framåt, och det perspektivet präglar både SciLifeLab och Testa Center som har bistått med ovärderligt stöd, säger Sara Mangsbo.

Du som är forskare eller lärare vid Uppsala universitet och vill utföra arbete eller utbildningsmoment vid Testa Center är välkommen att kontakta Erik Jacobsson, Farmaceutiska fakultetens koordinator för aktiviteter vid centret.

– Det första steget är ett gemensamt möte med Jesper Hedberg vid Testa Center för diskussion kring hur vi bästa tillvaratar ditt förslag. Vi kan också arrangera studiebesök för dig och ditt team i deras laboratoriemiljö. Efterfrågan är stor, så var gärna ute i god tid, men centrets representanter är tillmötesgående så det mesta kan lösas, säger Erik Jacobsson.

FAKTA

  • Testa center är Sveriges testbädd och innovationscenter inom bioprocessteknologi för forskare, studenter och företag som vill testa och industriellt skala upp innovationer i produktionen av biologiska läkemedel.
  • Vid Testa Center erbjuder Uppsala universitet studenter utbildning i bioprocess- och läkemedelsutveckling, parallellt har universitetets forskare tillgång till centrets moderna utrustning inom bioteknisk processindustri.

MER INFORMATION

SE VIDEO OM TESTA CENTER

KONTAKT

Erik Jacobsson
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
erik.jacobsson@farmbio.uu.se

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16