Möt våra partners: Affibody AB

2021-02-03

Affibody AB är ett svenskt bioteknikföretag med fokus på klinisk utveckling av nästa generation bioläkemedel med grund i de patenterade teknikplattformarna Affibody® molekyler och Albumod™.

Affibody AB föddes ur forskning vid KI och KTH. Företaget har idag ett åttiotal medarbetare, lokaler vid Karolinskaområdet i Solna – och var en bidragande kraft bakom Swedish Drug Delivery Forum, föregångare till SweDeliver.

Vi fick en pratstund med forskningschef Fredrik Frejd och ställde frågan varför Sverige behöver ett nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel?

Fredrik Frejd, Forskningschef, Affibody AB
Fredrik Frejd, Forskningschef, Affibody AB

– Vårt land har både traditionen och en kompetensbas att bygga vidare på inom läkemedelsfältet. Å andra sidan opererar vi i hård global konkurrens, och ska vi maximera nyttan av de styrkor vi förfogar över måste vi samverka. Just läkemedelstillförsel är en utpräglat interdisciplinär utmaning, och genom att förena akademins och industrins många förmågor kan vi med bas i grundforskning nå långt både i fråga om vad vårdtagarna vill och vad som verkligen fungerar.

Vilka primära värden kan Affibody tillföra SweDeliver?

– Affibody erbjuder en plattformsteknologi för nyskapande forskning om proteinläkemedel. Det är ett snabbt växande fält där vårt företag förfogar över både erfarenhet och unika data. Alltjämt behövs ytterligare kunskap om administrering av substanserna, och här fyller vi en viktig funktion genom att dels stimulera till dialog om tillförsel av proteinläkemedel, dels förser vi Staffan Berg, doktorand i SweDeliver, med de fysiska molekyler som är nödvändiga för hans projekt Studie av interaktionerna mellan permeabilitetshöjare, GI-fysiologi och makromolekylära läkemedel för förbättrad design av orala beredningsformer.

Vad hoppas ni att ert engagemang ska generera för Affibody?

– Framför allt bättre förutsättningar att ta oss an de utmaningar vi möter kring upptagningsmekanismer och adsorption. Till exempel behöver vi öka vår förståelse för oralt administrerade proteinläkemedelsmolekyler, likaså om vävnadspenetration av våra unikt små proteinformat. Vi hoppas också kunna etablera långtgående relationer till både universitet och industri, att få tillgång till ett stort och brett nätverk där vi vet var vi kan hitta svar på våra frågor.

Vilken betydelse har SweDeliver för er samverkan med akademin?

– Både stor och värdefull. Idag interagerar vi vid regelbundna möten, utvecklar idéer till nya forskningsprojekt och söker gemensamma anslag. Vi sitter enkelt uttryckt i samma båt, och här utgör SweDeliver exakt den pusselbit som saknades då vi en gång började skissa på en gemensam arena där industri och akademi med förenad kraft utvecklar svensk läkemedelstillförsel.

Ser du potential att utveckla forumet SweDeliver ytterligare?

– Som forskare är det lätt att fokusera på det egna fältets utmaningar, men personligen ser jag ett mervärde i att ge ytterligare utrymme åt det industriella perspektivet, inte minst kring proteinläkemedel där Sverige är en stark aktör, men där motsvarande kunskap kring tillförsel av dem kan utvecklas ännu mer. Å andra sidan befinner vi oss fortfarande i SweDelivers första verksamhetsår och har redan skapat en mängd olika diskussionsforum, så jag är fullständigt trygg i att vi både hinner tillvarata viktig kunskap och tillgodose varje partners behov.

MER INFORMATION

KONTAKT

Fredrik Frejd porträttFredrik Frejd, Forskningschef
Affibody AB
fredrik.frejd@affibody.se

text: Magnus Alsne, foto: Affibody AB

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16