SweDeliver söker: Forskare inom molekylär farmaci

2021-04-07

Vi rekryterar just nu en forskare inom molekylär farmaci för projektet Strukturell karakterisering av formulerade makromolekylära läkemedel med lipider som svar på utspädning, smältning och genomträngning. Skicka in din ansökan senast den 16 april 2021.

I vår lanserar SweDeliver projektet Strukturell karakterisering av formulerade makromolekylära läkemedel med lipider som svar på utspädning, smältning och genomträngning. För att utföra forskningen rekryterar vi nu en ny Postdoc till vårt världsledande forskningsforum med fokus på nya strategier för parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel – i korsningen mellan akademi och industri.

Som vår nya postdoc kommer du att arbeta med att möjliggöra läkemedelsformuleringar: Lipidbaserade formuleringar och formulerade läkemedel kan omstrukturera sig som svar på processer som initieras vid tillförsel. Dessa inkluderar utspädning i kroppsvätskor (extracellulär vätska, tarmvätskor) vid administrering och potentiell interaktion med solubiliserande komponenter såsom fosfolipider, kolesterol, gallsalter som är naturligt förekommande i dessa vätskor. Efter oral administrering av formuleringen smälts lipiderna i stor utsträckning av gastriska och bukspottkörtelenzymer, vilket ytterligare utlöser omstrukturering av de erhållna kolloidala systemen. Projektet fokuser på utforskning av dessa komplexa system för deras kolloidala omstrukturering under spridning och matsmältning. Dessutom kommer du att monitorera 3D-struktur och molekylära interaktioner mellan ett modellmakromolekylärt läkemedel och de omstrukturerade lipidbaserade formuleringarna som används som bärare för avgivning av sådana modellföreningar.

Vetenskapliga fokusområden: Läkemedelsleverans • Oral peptidleverans • Lipidbaserade formuleringar • Spridningstekniker • Imaging • Fysikalisk-kemisk karakterisering • Matsmältningspermeationsmodeller

För behörighet krävs Doktorsexamen i farmaceutik, fysikalisk kemi, kemisk eller biokemisk teknik eller annat relevant område. Tidigare erfarenhet av avancerad läkemedelstillförsel och spridnings- och bildteknik (t.ex. SAXS, SANS) är meriterande.

Du måste kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ, men också som en del i ett team och i samarbete med SweDelivers industripartners. Vikt läggs vid personlig lämplighet. Du måste också ha god kommunikationsförmåga på engelska, både i skrift och tal, då du kommer att arbeta i en internationell miljö.

Startdatum  03-05-2021 eller enligt avtal

Typ av anställning  Tillfällig befattning 2 år.
Mer information & Ansök  Ansökningsportal för Uppsala universitet

FAKTA

SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum. Med Uppsala universitets farmaceutiska fakultet som akademiskt nav och 16 industripartners bedriver SweDeliver forskning inom parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel.

KONTAKT

Christel Bergström, Center DirectorChristel Bergström
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16