Apotekarstudent Anton Norberg: ”SweDelivers erbjudande är en unik möjlighet för mig”

2021-05-10

Hallå där… Anton Norberg, studerande vid Uppsala universitets Apotekarprogram och en av sex mycket lovande studenter som SweDeliver valt ut för sex veckors sommarpraktik vid en av centrets industripartners.

Namn  Anton Norberg
Studerar  Apoterkarprogrammet, Uppsala universitet (SE)
Ska göra praktik vid  Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL)


Vad fick dig att söka sommarpraktik inom SweDeliver?
– Jag läser just nu termin sju på Apotekarprogrammet med fokus på framställning, användning och effekt av läkemedel. Längs vägen har jag blivit allt mer intresserad av forskning, och SweDelivers erbjudande innebär en unik möjlighet för mig att redan nu ta aktiv del i industriell forskning om läkemedelstillförsel.

Anton Norberg, Apotekarstuderande
Anton Norberg, Apotekarprogrammet, Uppsala

Vid vilken partner ska du göra din praktik?
– Hos Apotek Produktion & Laboratorier AB, ett mycket bra företag som utför ett viktigt arbete inom utveckling och tillverkning av individanpassade läkemedel. Under min praktikveckor hoppas jag både bidra till deras samhällsuppdrag och utveckla mina kunskaper inom läkemedelsformulering och forskning.

Vad hoppas du ta med dig efter fullgjord praktik?
– Framför allt en ökad inblick i hur forskning och andra verksamhetsområden bedrivs vid ett läkemedelsföretag. Självklart hoppas jag också få erfarenhet av projektdrift och nya metoder som kan komma till framtida nytta inom fältet läkemedelstillförsel.

MER INFORMATION

KONTAKT

Centrumledare
Professor Christel Bergström
institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16