Samar Omer utvald för praktik på Orexo AB: "Jag ser fram emot att ingå i SweDelivers nätverk"

2021-05-11

Med sex veckor sommarpraktik vid Orexo AB kommer Samar Omer, masterstudent i läkemedelsutveckling, att vässa sitt redan imponerande curriculum vitae.

Samad Omer, praktikant vid SweDeliver

Namn  Samar Omer
Studerar  Masterprogrammet i läkemedelsutveckling, Uppsala universitet (SE)
Ska göra praktik vid  Orexo AB


Efter att ha tagit kandidatexamen i farmaci med högsta betyg lämnade Samar Omer sitt hemland Sudan för Sverige och Uppsala universitets Masterprogram i läkemedelsutveckling. Samar, vars tidigare erfarenheter omfattar arbete vid såväl National Medicines and Poisons Board som National Medicines Quality Control and Research Laboratory, vill nu förkovra sig inom optimering av system för läkemedelstillförsel.

Samad Omer, masterstudent i läkemedelsutveckling
Samar Omer, masterstudent i läkemedelsutveckling

”Jag har även arbetat som produktchef med fokus på doseringsformer och innovativa system för läkemedelstillförsel. Just hur doseringsformer kan justeras för att säkerställa ett läkemedels effektivitet och säkerhet har alltid intresserat mig, och jag kan mycket väl tänka mig en karriär inom utveckling av nya och optimering av befintliga doseringsformer i syfte att bidra till detta dynamiska och mycket viktiga område.

Samar Omer ska göra sin praktik vid Orexo AB, ett svenskt företag som ägnar sig åt att förbättra läkemedel på innovativa tekniker för läkemedelstillförsel. På företagets anläggningar är forskning och utveckling främst fokuserat på beroendesjukdomar, med målet att hjälpa patienter som lider av opioidberoende, smärta och psykisk ohälsa.

"Jag är väldigt glad att på nära håll få ta del av Orexos mix av läkemedelsutveckling, optimering av doseringsformer och fokus på psykologisk problematik. Jag hoppas att den här möjligheten ska fördjupa min förståelse för de dagliga utmaningarna inom läkemedelstillförsel och de åtgärder och nya teknologier som utvecklas för att möta dem. Naturligtvis ser jag också fram emot att få engagera mig i och vara en del av nätverket SweDeliver, vilket förhoppningsvis även kan leda till framtida kontakt och samverkan.

Mer information

KONTAKT

Centrumledare
Professor Christel Bergström
institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16