Möt våra partners: Janssen Pharmaceutica

2021-05-17

SweDeliver välkomnar Janssen Pharmaceutica (BE) som ny industripartner i vårt kompetenscenter. Som ett företag med ledande kompetens inom SweDelivers forskningsfält kommer Janssen Pharmaceutica att utgöra en både viktig och dedikerad partner.

Jens Ceulemans, Scientific Director Biopharmaceutics, Janssen
Jens Ceulemans, Scientific Director Biopharmaceutics, Janssen Pharmaceutica 

Janssen Pharmaceutica, grundat 1953 av Dr Paul Janssen, har sitt huvudkontor i Beerse, Belgien. Janssen, som idag ägs av Johnson & Johnson, är ett av världens främsta forskningsbaserade läkemedelsföretag och bedriver forskning och utveckling kring ett brett spektrum av medicinska sjukdomar.

Vi fick en pratstund med Jens Ceulemans, Scientific Director Biopharmaceutics, och ställde frågan varför en internationell läkemedelsjätte med bas i Belgien engagerar sig i ett skandinaviskt center för läkemedelstillförsel?

”Hos Janssen drivs vi av att det faktum att patienter väntar på genombrott. Vi fokuserar på medicinska områden där behoven är stora, vetenskapen lockar och möjligheten att göra skillnad är stor. I detta avseende är samverkan med ledande experter inom akademi och industri i syfte att utveckla vetenskapen om system för läkemedelstillförsel som ger stöd för orala, parenterala och pulmonära applikationer helt i linje med vår mission.”

Vilka centrala värden kommer Janssen att tillföra SweDeliver och dess juniora forskare?
Janssens företagskompass följer vår grundare, Dr. Paul Janssens filosofi: 'Patienterna väntar'. Det betyder att vår forskning och vetenskapliga uppfattning alltid kommer att följa patientens behov. För att uppnå detta har vi skapat en kultur präglad av innovation och genomförande, där vi tar ansvar för våra handlingar, arbetar med en strävan framåt och kommunicerar öppet.”

Vad hoppas du att Janssens engagemang ska generera i gengäld?
”Att vårt aktiva engagemang i SweDeliver ska ytterligare stärka vår vetenskapliga stringens, vår innovationskultur och betydelse som partner. Vi ser fram emot att i en samarbetsinriktad och respektfull miljö tillsammans med centrets forskare, medarbetare och partners ta del av nya tillvägagångssätt och insikter i syfte att generera forskning och resultat i framkant.”

Vad kan SweDeliver tillföra europeisk Life Science and läkemedelstillförsel?
”Den forskning SweDeliver stöder har kapacitet att ta vetenskapen inom parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel till helt nya nivåer, något vi tror kan resultera i tillgång till helt nya verktyg och därmed öppna nya dörrar för europeisk bioforskning.”

Mer INFORMATION

KONTAKT

Jens Ceulemans, Scientific Director BiopharmaceuticsJens Ceulemans, Scientific Director Biopharmaceutics
Janssen Pharmaceuticals
JCEULEM3@its.jnj.com

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16