Bertil Abrahamsson ny styrelseordförande i SweDeliver

2021-10-18

Hallå där… Bertil Abrahamsson, senior principal scientist vid AstraZeneca och ny styrelseordförande i SweDeliver, som redan konstaterat att han befinner sig i ett väloljat maskineri.

Bertil Abrahamsson, AstraZeneca och SweDeliver

Vad motiverar dig att acceptera ordförandeskapet i SweDeliver?
– Ny kunskap inom läkemedelstillförsel är en central framgångsfaktor för utvecklingen av nya produkter inom svensk läkemedelsindustri. Med SweDeliver har vi byggt en unik struktur som ger oss möjlighet att säkerställa en långsiktig progress inom fältet. Det är till gagn för både patienter, samhälle och life science, vilket är värden som inspirerar mig att vilja bidra efter bästa förmåga.

Vilka erfarenheter tar du med till ordförandestolen?
– Jag arbetar idag som senior principal scientist inom biofarmaci och läkemedelstillförsel vid AstraZeneca och är adjungerad professor vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet. Jag har lång erfarenhet av farmaceutisk innovation och produktutveckling, främst inom industrin men med nära koppling till akademin. Internationellt är jag medlem i AstraZenecas globala ledningsgrupp för farmaceutisk utveckling, och initiativtagare och projektledare för ORBITO, ett forskningsprojekt inom Innovative Medicins Initiative som med en budget på 250 miljoner kronor samlade 25 företag, universitet och myndigheter.

AstraZeneca R&D, Mölndal
AstraZeneca R&D, Mölndal

Hur skulle du sammanfatta SweDelivers första verksamhetsår?
– Som en av initiativtagarna till centret och kontinuerligt aktiv i dess verksamhet kan jag konstatera att utvecklingen är mycket positiv på många sätt. Dels sett till den framgångsrika forskning som utförs och de resultat den genererar, men också i form av diversifierad rekrytering av lovade forskare, förstklassig utbildning, växande nätverk och resultatrika samarbeten.

Vilka blir dina första insatser som ordförande i SweDeliver?
– SweDeliver utgör ett väloljat maskineri och jag ser ingen anledning till omedelbara eller större förändringar. Sett till ett längre perspektiv måste vi förenkla steget från framgångar i laboratoriet till patientnära resultat, och även utveckla strategisk samverkan med andra forskningskonsortier och open innovation-aktörer, både inom och utanför Sverige.

Du blir SweDelivers tredje ordförande, hur påverkar det kontinuiteten i styrelsens arbete?
– Då jag hela tiden varit delaktig i centret och arbetat nära min företrädare, Stanko Skrtic är skiftet relativt odramatiskt. SweDeliver har haft en hälsosam blandning av förnyelse och kontinuitet i styrelse och vetenskapligt råd, vilket förhoppningsvis bidrar ytterligare till utvecklingen av nya och bättre produkter med ökad patientnytta i slutled.

Fakta SweDeliver

  • SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel.
  • Med Uppsala universitets farmaceutiska fakultet som akademiskt nav och 16 industripartners bedriver SweDeliver forskning om parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel.

Mer information

Kontakt

Christel Bergström, Centrumledare
SweDeliver, Uppsala universitet
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: AstraZeneca, Mikael Wallerstedt

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16