UPPSALA DIABETES­CENTRUM (UDC)

Uppsala diabetescentrum – en tvärvetenskaplig mötes­plats för en bättre hälsa och ett gott liv med diabetes

En dynamisk mötesplats och kompetensnav i en för mänskligheten mycket angelägen och brådskande fråga

Uppsala diabetescentrum (UDC) är ett kompetensforum som leds och drivs av Uppsala universitet i samverkan med SLU. Vårt uppdrag är att minska antal diabetessjuka i Sverige. Vi ska förebygga, förbättra behandling och minimera komplikationer.

För att tillämpa kunskap och säkra att de senaste forskningsresultaten gör nytta ska UDC möjliggöra samarbete mellan forskare och samverkan med patientföreningar, myndigheter, sjukvård, näringsliv, innovationssystem. Genom att etablera samverkan med andra aktörer som hälsovård, sjukvård och näringsliv, säkerställs forskningens genomslag i samhället.

Senast uppdaterad: 2023-06-21