För doktorander

Uppsala diabetescentrum delfinansierar under 2021 och 2022 totalt 13 doktorandtjänster inom tvärvetenskapliga forskningsprojekt med fokus på diabetes. Projekten har huvudsökande från SLU och samtliga av Uppsala universitets fyra vetenskapsområden. Doktorander bjuds in till Uppsala diabetescentrums forskarskola och uppmuntras att dra nytta av centrumets forskarnätverk.

Lediga doktorandtjänster

Senast uppdaterad: 2022-04-04