Kurser för UDC doktorander under HT2023

2023-05-10

Kurser för HT2023 är nu tillgängliga för UDC doktorander. Se enskilda kursbeskrivningar för information rörande registrering med mera.

Kurser för HT2023 är nu tillgängliga för UDC doktorander. Se enskilda kursbeskrivningar för information rörande registrering med mera.

 Se nedan för kurslistor från samtliga vetenskapsområden.

Enligt fakultet:

Medicin och Farmaci (Uppsala universitet)

Teknik och Naturvetenskap (Uppsala universitet)

Sveriges Lantbruksuniversitet

Enligt institution:

Nationalekonomiska

Idé- och lärdomshistoria

Senast uppdaterad: 2022-01-03