Om Uppsala diabetescentrum

Läs mer om vår organisation, UDC-nätverket, våra fokusgrupper och vårt vetenskapliga expertråd.

Organisation

Per-Ola Carlsson och Steve McKeever

Uppsala diabetescentrum leds av en föreståndare samt en biträdande föreståndare. Styrelsen består av företrädare från alla vetenskapsområden, Sveriges lantbruksuniversitet och studenter. Föreståndaren och styrelsen utser en rådgivande ledningsgrupp.

Organisation

Nätverket

Forskarnätverket omfattar cirka 100 seniora forskare. Utöver det också doktorander och postdokar samt representanter från Akademiska sjukhuset, nära vård och hälsa, patientföreningar, Uppsala Clinical Research Center och UU Innovation.

Nätverket

Collage of the members of the network

Vetenskapligt expertråd

Stiliserad jordglob

Uppsala diabetescentrums vetenskapliga expertråd består av sex nationella eller internationella vetenskapliga experter utsedda av styrelsen.

Vetenskapligt expertråd

Fokusgrupper

Fokusgrupperna ansvarar för kursinnehåll och planering kring respektive område, till exempel seminarieserier.

Läs mer om fokusgrupperna

Pajdiagram med fyra bitar
Senast uppdaterad: 2022-04-04