Röd-skiftande grafik med namnet WOMHER och 'Women's Mental Health during the Reproductive Lifespan'

WOMHER

Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa.

Världsunik satsning på kunskap om kvinnors psykiska hälsa

Psykisk ohälsa är på väg att bli en av vår tids största och mest kostsamma samhällsfrågor. Därför startades Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa, WOMHER – ett unikt tvärvetenskapligt centrum med målet att ta fram evidensbaserad kunskap för framtida strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle. Med hela universitetets bredd som främsta styrka skapar vi nätverk och utbildar en ny generation forskare som vill och kan göra skillnad. 

Allison Eriksson har genomfört sitt halvtidsseminarium

Våra varmaste gratulationer till Allison Eriksson , WOMHER-doktorand vid institutionen för kvinnor och barns hälsa, för väl genomfört halvtidsseminarium.

Allisons projekt, Fysiologiska prediktorer för postpartum depression och ångest (3PAD), syftar till att använda två fysiologiska mått, hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) och pupillvidgning (PD), för att förutsäga vilka gravida kvinnor som löper ökad risk för dåligt psykisk hälsa under postpartumperioden. 
Projektet handleds av Emma Fransson, Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Mer om projektet, Fysiologiska prediktorer för postpartum depression och ångest.

Ny studie visar samband mellan p-piller och depression

Porträtt Therese Johansson

Kvinnor som använde kombinerade p-piller hade en högre risk att utveckla depression jämfört med kvinnor som inte använde. P-piller ökade kvinnornas risk med 73 procent under de första två åren av användning. Det visar en ny studie från Uppsala universitet. 
Therese Johansson vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet,  är en av studiens ledande forskare samt en av de 17 doktorander som ingår i WOMHERs forskarskola.  
Lär artikeln om studien: https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=20828&typ=artikel&lang=sv

Fatih Özel har genomfört sitt halvtidsseminarium

Våra varmaste gratulationer till Fatih Özel, WOMHER-doktorand vid institutionen för organismbiologi, för väl genomfört halvtidsseminarium. Fatihs forskningsprojekt Könsidentitet och ursprung för könsdysfori hos personer med kvinnligt tilldelat kön vid födelse handleds av Joelle Ruegg, Professor vid institutionen för organismbiologi. På projektets webbplats kan du läsa mer.

Senast uppdaterad: 2023-08-23