Röd-skiftande grafik med namnet WOMHER och 'Women's Mental Health during the Reproductive Lifespan'

WOMHER

Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa.

Världsunik satsning på kunskap om kvinnors psykiska hälsa

Psykisk ohälsa är på väg att bli en av vår tids största och mest kostsamma samhällsfrågor. Därför startades Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa, WOMHER – ett unikt tvärvetenskapligt centrum med målet att ta fram evidensbaserad kunskap för framtida strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle. Med hela universitetets bredd som främsta styrka skapar vi nätverk och utbildar en ny generation forskare som vill och kan göra skillnad. 

Carita Nordin-Remberger har genomfört sitt halvtidsseminarium

Våra varmaste gratulationer till Carita Nordin-Remberger, WOMHER-doktorand vid institutionen för kvinnor och barns hälsa, för genomfört halvtidsseminarium.

Målet med Caritas projekt, Utveckling och bedömning av genomförbarhet och acceptans hos en intervention för blivande föräldrar med förlossningsrädsla, är att utveckla samt bedöma genomförbarheten och acceptansen av en intervention för blivande föräldrar med förlossningsrädsla. Projektet handleds av Margareta Johansson, Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Läs om Caritas projekt Utveckling och bedömning av genomförbarhet och acceptans hos en intervention för blivande föräldrar med förlossningsrädsla.

Matilda Lindgren har genomfört sitt 60 % seminarium

Våra varmaste gratulationer till Matilda Lindgren, WOMHER-doktorand vid Centrum för genusvetenskap, för väl genomfört 60%-seminarium.

I Marias projekt, Reproduktivt beslutsfattande vid ägg- och embryodonation i Sverige, undersöker hon beslutsfattande, makt och egenmakt inom assisterad befruktning med donerade ägg och embryon, där bio-politik och kritiska släktskapsstudier används för att undersöka förståelser av queer assisterad reproduktion inom fertilitetsmedicin.

Läs hela artikeln om Marias 60% seminarium.

WOMHER på Summer School på Universitetet i Tübingen

Sommaren 2023 åkte WOMHERS doktorand, Maria Romare Strandh, till The International Research Training Group Summer School den 12-14 juni.
- Vi blev även så otroligt väl omhändertagna och jag lärde mig så mycket av alla presentationer och samtal med de andra doktoranderna och handledarna. Det blev tydligt vilket brett ämne kvinnors psykiska hälsa under de reproduktiva åren är i och med att projekten var olika varandra och fokuserade på olika aspekter, berättar Maria Romare Strandh.

Läs hela artikeln om Marias besök på Universitetet i Tübingen.

Maria Romare Strandh
Senast uppdaterad: 2023-10-24