Röd-skiftande grafik med namnet WOMHER och 'Women's Mental Health during the Reproductive Lifespan'

WOMHER

Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa.

Världsunik satsning på kunskap om kvinnors psykiska hälsa

Psykisk ohälsa är på väg att bli en av vår tids största och mest kostsamma samhällsfrågor. Därför startades Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa, WOMHER – ett unikt tvärvetenskapligt centrum med målet att ta fram evidensbaserad kunskap för framtida strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle. Med hela universitetets bredd som främsta styrka skapar vi nätverk och utbildar en ny generation forskare som vill och kan göra skillnad. 

Daniela Lillhannus har genomfört sitt halvtidsseminarium

Våra varmaste gratulationer till Daniela Lillhannus, WOMHER-doktorand vid institutionen för litteraturvetenskap och retorik, för väl genomfört halvtidsseminarium.

Läs hela nyheten om Danielas halvtidsseminarium här.

Anmäl ditt abstrakt till WOMHERs Internationella Doktorandkonferens 2024

Vi är glada att meddela att abstrakt-anmälan till konferensen ’Advancing Women's Mental Health Research Across Disciplines – WOMHER International Graduate Conference 2024’ nu är öppen. Konferensen arrangeras av WOMHER den 8-9 oktober 2024 vid Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.

Senast 10 maj vill vi ha din ansökan.
Mer information och länk till anmälan.

Ny ledning för WOMHER

Den 1 februari tillträder WOMHERs nya ledning, Emma Hovén blir ny föreståndare och Ingela Nyström biträdande föreståndare.
- Jag är väldigt glad och tacksam att få möjlighet att leda WOMHER i denna spännande fas som forskningscentrumet nu befinner sig i, säger Emma Hovén föreståndare för WOMHER.

Läs hela nyheten om WOMHERS nya ledning.

WOMHER inspirerar till tvärvetenskapligt handledarskap

I november bjöd WOMHER in sitt forskarnätverk till en workshop där Claes-Fredrik Helgesson, föreståndare för Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS) på Uppsala Universitet, guidade deltagarna genom utmaningar och möjligheter för handledare i tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Läs hela artikeln om nätverksträffen.

Senast uppdaterad: 2024-02-16