WOMHERs forskarnätverk

Vid Uppsala universitet finns unik vetenskaplig kompetens inom olika ämnesområden och ett stort engagemang för frågor om kvinnors psykiska hälsa. WOMHERs seniora forskarnätverk är ett universitetsövergripande forskarnätverk där det i dagsläget ingår ungefär 50 seniora forskare. Nätverket utgörs av forskare och doktorander involverade inom forskning relevant för WOMHERs fokusområde och sammantaget kommer forskarna från ett tjugotal institutioner och centrum vid Uppsala universitet. Målet med WOMHERs forskarnätverk är att samla universitetets breda kompetens för att ge de bästa förutsättningar att förstå, förebygga och behandla den ökande psykiska ohälsan hos kvinnor i reproduktiv ålder.

Målsättningen för det seniora forskarnätverket är specifikt:

  • Identifiera forskningsområden och relevanta frågor där nya forskningsansökningar kan göras.
  • Presentera potentiella projekt och forskningsområden för varandra från olika vetenskapliga områden.
  • Dela idéer och uppmärksamma varandra om aktiviteter inom och utom Universitetet.
  • Informera varandra om intressanta vetenskapliga artiklar och relevanta nyheter.
  • Turas om att arrangera WOMHERs nätverksmöten.

Senast uppdaterad: 2022-12-28