Internationellt forskarnätverk

I dagsläget har institutionerna för kvinnors och barns hälsa och neurovetenskap vid Uppsala universitet samarbete med universitetet i Tübingen inom ramen för Matarikinätverket. Fokus för närvarande är att fortsätta arbetet med att skapa en internationell forskarskola. Temat är ”The Pregnant Brain” och innefattar projekt om den gravida hjärnan, depression efter förlossning och barnets utveckling. Forskarskolan omfattar just nu fyra doktorander från Tübingen och fyra doktorander från Uppsala, och lika många handledare från varje universitet. Just nu söks internationella medel för en utökning av forskarskolan, och flera forskare inom det tilltänkta centrumet är vidtalade som samarbetspartners. 

Inom ramen för U4Society har ett samarbete med Department of Psychiatry, University Medical Center Groningen nyligen initierats. Fokus är att etablera ett långsiktigt forskningssamarbete och gemensamma doktorander.

Förutom de ovanstående samarbetena har de flesta forskare i Womhers seniora forskarnätverk ytterligare väl etablerade internationella samarbeten. Detta betyder att det för seniora forskare inom Womhers nätverk finns goda förutsättningar för internationella samarbeten och att det för Womhers doktorander finns stora möjligheter till internationella utblickar.          

Senast uppdaterad: 2022-03-08