Lyckat symposium med temat psykisk hälsa

2022-03-25

Varje år bjuder Uppsala universitet tillsammans med Göran Gustafssons Stiftelser in en internationellt framstående forskare inom medicin att hålla en föreläsning. Årets föreläsning hölls tillsammans med Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa, WOMHER och årets tema var psykisk hälsa med professor Ned H. Kalin, ordförande vid institutionen för psykiatri vid University of Wisconsin School of Medicine and Public Health som huvudföreläsare.

Den 24 mars hölls årets Göran Gustafssonföreläsning i medicin med anknytande symposium vid Uppsala Universitets Humanistiska teater. Symposiet var öppet för allmänheten och arrangerades i hybridformat med åhörare både på plats i salen samt digitalt via Zoom och samlade totalt ca 130 personer. Rektor Anders Hagfeldt och vicerektor Mats Larhed höll välkomstförfaranden, följt av en eftermiddag med vetenskapliga presentationer. Modererat av Stf. vicerektor Eva Tiensuu Janson och professor Agneta Skoog Svanberg höll sju forskare vid Uppsala universitet, verksamma inom WOMHER, korta föreläsningar på svenska.

Psykiatri igår, idag och i morgon, Lisa Ekselius, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Stigma vid psykisk sjukdom – det kan vi klara oss utan, Åsa Konradsson Geuken, docent, institutionen för farmaceutisk biovetenskap.
Immunsystemets roll vid psykossjukdom - vad ser vi med molekylär hjärnavbildning?, Simon Cervenka, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper.
Den rädda hjärnan, Andreas Frick, docent, institutionen för medicinska vetenskaper.
Hjärnan, kön och hormoner, Erika Comasco, docent, institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Graviditet – en potent trigger av psykisk ohälsa?, Alkistis Skalkidou, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Artificiell intelligens inom framtidens psykiatri, Fotis Papadopoulos, docent, institutionen för medicinska vetenskaper.

Eftermiddagens huvudföreläsning av Ned H. Kalin bar titeln Anxiety and Depression in Childhood: Studies on Underlying Circuits and Molecules och hölls på engelska.

Ned H. Kalins forskning fokuserar på att hitta grundläggande mekanismer som kopplar ihop stress och utvecklingen av psykopatologi samt på att förstå de mekanismer som gör vissa barn mer sårbara för att utveckla ångest och depression. Utöver sin forskningsverksamhet behandlar han patienter som lider av ångest och depression och som inte svarar på standardbehandling. Kalin är också chefredaktör på American Journal of Psychiatry.

Efter avslutat symposium arrangerades ett exklusivt rundabordssamtal med professor Ned H. Kalin tillsammans med unga forskare från Uppsala Universitet. De unga forskarna fick möjlighet att ställa frågor och diskutera frågeställningar under en timme med professor Ned H. Kalin. Intresset för rundabordssamtalet var stort och det blev engagerande och intressanta diskussioner.

WOMHER riktar ett varmt tack till alla som deltog, speciellt tack till Göran Gustafssons Stiftelse och ledningen för vetenskapsområdet för medicin och farmaci som lyfte temat psykisk hälsa genom att samla rådande experter inom fältet.

Årets Göran Gustafssonföreläsning i medicin tillsammans med WOMHER vid Uppsala Universitets Humanistiska teater.
Rektor Anders Hagfeltd
Välkomstanförande av Rektor Uppsala universitet, Anders Hagfeldt.
Professor Lisa Ekselius, Psykiatri igår, idag och i morgon. 
Åsa Konradsson Geuken
Docent Åsa Konradsson Geuken, Stigma vid psykisk sjukdom – det kan vi klara oss utan.
Andreas Frick
Docent Andreas Frick, Den rädda hjärnan.

Alkistis
Professor Alkistis Skalkidou, Graviditet – en potent trigger av psykisk ohälsa?

Fotis
Docent Fotis Papadopoulos. Artificiell intelligens inom framtidens psykiatri.
Professor Ned H. Kalin, ordförande vid institutionen för psykiatri vid University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Anxiety and Depression in Childhood: Studies on Underlying Circuits and Molecules

Senast uppdaterad: 2021-12-21