Nytt forskningssamarbete med Universitetet i Tübingen

2022-07-01

WOMHER har inlett ett samarbete med Universitetet i Tübingen avseende forskarutbildning inom området kvinnors psykiska hälsa. Denna satsning har nu givits ekonomiskt stöd av det tyska forskningsrådet. Denna ekonomiska satsning möjliggör ett intensivt tysk-svenskt utbyte där en ny generation forskare kommer att utbildas och som sätter Tübingen och Uppsala i framkant av forskning och utbildning inom kvinnors psykiska hälsa. 

Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2021-12-21