Oreste Affatato har genomfört licentiatseminarium

2022-12-06

Våra varmaste gratulationer till Oreste Affatato, doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, funktionell farmakologi och neurovetenskap, för väl genomfört licentiatseminarium. WOMHER-kollegor, institutionskollegor och alla inblandade är stolta och glada över Orests excellenta insats. 

Orestes forskningsprojekt Underliggande mekanismer för könsspecifika skillnader i depression och migrän och internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iCBT) resultat handleds av Jessica Mwinyi.

Senast uppdaterad: 2021-12-21