Ett nystartat EU-projekt som ska leda till ny kunskap kring förebyggande av psykisk ohälsa

2022-12-20

RE-MEND är ett forskningprojekt från början sprunget ur samverkan och startade med en workshop inom ramen för nätverken WOMHER och UNtox och sex forskargrupper från alla tre vetenskapsområden på Uppsala Universitet. Projektet har beviljats EU-finansiering på 10.4 miljoner euro från forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe med start 1 december 2022. 
Läs mer om projektet här och en intervju med Joëlle Rüegg, professor i miljötoxikologi vid
Uppsala universitet och projektkoordinator för RE-MEND. 

Senast uppdaterad: 2021-12-21