Forskarpodden med Karin Brocki

2023-03-02

Vad är det som gör att vissa personer klarar motgångar och kriser bättre än andra? Det handlar mycket om självregleringsförmåga. Det vill säga förmågan att medvetet kunna kontrollera sina tankar, känslor och beteenden. Det handlar också om att ha psykologisk flexibilitet. Det vill säga kunna anpassa sig efter den aktuella situation man befinner sig i.

Lyssna på det senaste avsnittet av Forskarpodden där Karin Brocki, Professor i Psykologi intervjuas. Karin är mycket engagerad i både WOMHERs forskarskola och forskarnätverk.

https://www.podbean.com/ew/pb-dvxsx-13a4836

(only available in Swedish)

Senast uppdaterad: 2021-12-21