Mengyu Zhong har genomfört sitt halvtidsseminarium

2023-03-31

Våra varmaste gratulationer till Mengyu Zhong, WOMHER-doktorand vid institutionen för informationsteknologi, för väl genomfört halvtidsseminarium. Mengyus forskningsprojekt Socialt assisterande robotik: robotassisterad diagnos av kvinnors depression vid förlossning handleds av Ginevra Castellano, Professor vid institutionen för Informationsteknologi. Besök WOMHERs websida för att läsa mer om projektet. 

Senast uppdaterad: 2021-12-21