Fatih Özel har genomfört sitt halvtidsseminarium

2023-06-02

Våra varmaste gratulationer till Fatih Özel, WOMHER-doktorand vid institutionen för organismbiologi, för väl genomfört halvtidsseminarium. Fatihs forskningsprojekt Könsidentitet och ursprung för könsdysfori hos personer med kvinnligt tilldelat kön vid födelse handleds av Joelle Ruegg, Professor vid institutionen för organismbiologi. På projektets webbplats kan du läsa mer.

Fatih Özel presenterar på sitt halvtidsseminarie

Senast uppdaterad: 2021-12-21