Allison Eriksson har genomfört sitt halvtidsseminarium

2023-08-23

Våra varmaste gratulationer till Allison Eriksson , WOMHER-doktorand vid institutionen för kvinnor och barns hälsa, för väl genomfört halvtidsseminarium.

Allison Eriksson presenterar sitt forskningsprojekt

Allisons projekt, Fysiologiska prediktorer för postpartum depression och ångest (3PAD), syftar till att använda två fysiologiska mått, hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) och pupillvidgning (PD), för att förutsäga vilka gravida kvinnor som löper ökad risk för dåligt psykisk hälsa under postpartumperioden. 
Projektet handleds av Emma Fransson, Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Mer om projektet, Fysiologiska prediktorer för postpartum depression och ångest.

Senast uppdaterad: 2021-12-21