Maria Romare Strandh har genomfört sitt halvtidsseminarium

2023-10-06

Våra varmaste gratulationer till Maria Romare Strandh, WOMHER-doktorand vid institutionen för kvinnor och barns hälsa, för väl genomfört halvtidsseminarium.

Maria Romare Strandh

Marias projekt, CONNECTED, är ett projekt om att vara förälder och ha cancer och hur det påverkar föräldraskap, familjeliv och psykiskt mående. Målet med projektet är att få förbättrad kunskap om de praktiska, sociala och emotionella påfrestningar som en cancersjukdom kan innebära och därigenom också få insikt i vad för typ av emotionellt och praktiskt stöd som behövs och efterfrågas av föräldrar som drabbas av cancer. Denna kunskap kommer att kunna använda för att utveckla ett psykosocialt stödprogram för att stödja och stärka föräldrars förmåga att hantera emotionella påfrestningar kopplat till cancer och föräldraskap.

Projektet handleds av Anna Wikman, Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Läs mer om projektet: https://connectedprojektet.com/

Läs mer om Maria och hennes forskning: https://www3.uu.se/forskning/womher/womhers-forskarskola/tillsatta-doktorandprojekt/when-mommy-got-cancer

Senast uppdaterad: 2021-12-21