Maria representerade WOMHER på Summer School på Universitetet i Tübingen

2023-10-18

Sommaren 2023 åkte WOMHERS doktorand, Maria Romare Strandh, till The International Research Training Group Summer School den 12-14 juni.

Maria Romare Strandh

Tillsammans med Fatih Özel som också är doktorand hos WOMHER åkte de för att presentera sina projekt, lyssna på andras presentationer av projekt och samtidigt knyta kontakter till andra forskare i Tübingen. Under två heldagar och en halvdag med symposiums lyssnade de till presentationer av doktorandprojekt och tre keynote speakers: Claudia Buß, Martin Walter och Liisa Galea som föreläste om sin forskning.

– Vi blev även så otroligt väl omhändertagna och jag lärde mig så mycket av alla presentationer och samtal med de andra doktoranderna och handledarna. Det blev tydligt vilket brett ämne kvinnors psykiska hälsa under de reproduktiva åren är i och med att projekten var olika varandra och fokuserade på olika aspekter, berättar Maria Romare Strandh.

Under hösten har Maria kunnat dra fördel av de kontakter hon fick under sommaren resa till Tübingen

– Jag har pratat en del med Hanna Wierenga som har ett projekt om graviditet, könsidentitet och föräldraideologi, vilket ligger nära mitt eget projekt. Vi har diskuterat bland annat teorier kring föräldraskap, moderskap osv där jag fått jättebra litteraturtips av henne.

WOMHER och Universitetet i Tübingen har sedan tidigare ett etablerat samarbete då flera av WOMHERS handledare är även handledare åt doktorander i Tübingen samt att båda institutionerna har ett gemensamt fokus för forskning, att studera kvinnors psykiska hälsa under de reproduktiva åren.

Senast uppdaterad: 2021-12-21