Matilda Lindgren har genomfört sitt 60 % seminarium

2023-10-23

Våra varmaste gratulationer till Matilda Lindgren, WOMHER-doktorand vid Centrum för genusvetenskap, för väl genomfört 60%-seminarium

I Marias projekt, Reproduktivt beslutsfattande vid ägg- och embryodonation i Sverige, undersöker hon beslutsfattande, makt och egenmakt inom assisterad befruktning med donerade ägg och embryon, där bio-politik och kritiska släktskapsstudier används för att undersöka förståelser av queer assisterad reproduktion inom fertilitetsmedicin. Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och använder en kombination av kvalitativa metoder, såsom deltagande observation, intervjuer och policyanalys, med fokus på en samtida svensk kontext.

Projektet handleds av Ulrika Dahl, Professor vid Centrum för genusvetenskap.

Läs mer om projektet Reproduktivt beslutsfattande vid ägg- och embryodonation i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-12-21