Öppningssymposium för WOMHER

2021-04-26

Lisa Ekselius talar på öppningssymposium.

Den 26 april hölls ett digitalt öppningssymposium för Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan – WOMHER.

Efter att Lisa Ekselius, föreståndare för WOMHER, hälsade alla välkomna följde ett officiellt öppnande från rektor Anders Hagfelt. Inför över hundra deltagare online speglade talarna – som bestod av både internationella gäster och forskare från Uppsala universitet –  några av de viktiga forskningsområdena med korta presentationer. Vi tackar för ett mycket lyckat öppningssymposium!

Rektor Anders Hagfelt öppnar under symposium.
Rektor Anders Hagfelt öppnade
symposiet.
Senast uppdaterad: 2021-12-21