WOMHER välkomnar vår nya gästprofessor Eileen Lueders

2021-09-15

Porträttbild av Eileen LuedersEileen Lueders är världsledande neuroforskare och verksam vid University of Auckland, Nya Zealand. Nu har hon förordnats till gästprofessor med 20 procent under tre år vid institutionen för kvinnor och barns hälsa.

Eileen Lueders expertis ligger inom strukturell hjärnavbildning, och innan hon flyttade till Nya Zealand var hon verksam i prestigefyllda forskargrupper vid UCLA under mer än 15 år. Hon har publicerat drygt 100 vetenskapliga artiklar, många av dem i tidskrifter med högt vetenskapligt värde. Förutom hennes extensiva kunskaper inom metoder, varav flera är patenterade, har hon ett långtgående intresse kring hur könshormoner formar och påverkar den mänskliga hjärnan. Hon har undersökt strukturella skillnader i mäns och kvinnors hjärnor samt förändringar i relation till menscykel och barnafödande. Lueders har anslag från NIH för ett projekt kring barn som föds med oklart kön. Vidare är hon ledande i ett internationellt consortium, ENIGMA, som samlar forskare inom området könsdysfori från 11 länder, ämnat att skapa en hjärnavbildningsdatabas med mer än 800 undersökningar.

Förutom metod och ämneskunskaper relevanta för WOMHER är Eileen Lueders en viktig samarbetspartner för flertalet forskargrupper som samlas i nätverket. Den finupplösning som hon utvecklat för vissa hjärnstrukturer är ett oerhört värdefulla komplement till de metoder som vi redan behärskar vid Uppsala universitet. De kommer att underlätta translationella neurobiologiska studier inom WOMHER. Lueders breda internationella nätverk inom hjärnavbildning kan förstärka universitetes plats på den internationella arenan. Hon kommer att blir en viktig samarbetspartner i vetenskapliga projekt för flertalet forskargrupper inom samtliga av universitets vetenskapsområden, och kommer att medverka i de forskarutbildningskurser som redan planerats inom ramen för WOMHER. Eileen Lueders ämneskunskap kommer att kunna användas återkommande för centrumets seminarier och symposier.
 

Senast uppdaterad: 2021-12-21