WOMHERs långsiktiga syften och mål

WOMHER är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som främjar kvinnors psykiska hälsa genom att:

  1. öka kunskap och medvetenhet om kvinnors psykiska hälsa

  2. identifiera och utvärdera vägar till prevention och intervention

  3. utbilda nya generationer forskare

  4. vara ett nationellt och internationellt erkänt tvärvetenskapligt kunskapscentrum

Senast uppdaterad: 2022-03-25