Vad är WOMHER?

WOMHER (Women’s Mental Health during the Reproductive Lifespan) är ett världsunikt tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på kvinnors psykiska hälsa i den reproduktiva åldern. WOMHER bildades formellt 2019 då Uppsala universitets konsistorium beslutade om centrumbildningen och forskningscentret kunde invigas i april 2021.

WOMHER har två världsunika centrala delar med målet att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos kvinnor i reproduktiv ålder:

  • WOMHERs tvärvetenskapliga seniort forskarnätverk, läs mer här
  • WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola, läs mer här

Senast uppdaterad: 2022-12-12