WOMHERs organisation

WOMHER leds av föreståndare Malin Gingnell samt biträdande föreståndare Agneta Skoog Svanberg som har en projektkoordinator, kommunikatör samt rådgivande ledningsgrupper till sitt stöd. Forskningscentret har även en styrelse som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med WOMHERs syfte.

Styrelse

WOMHERs styrelse beslutar om budget, verksamhetsplan för kommande år och utvärderingar och ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med WOMHERs syfte. I styrelsen ingår representanter för Uppsala universitets tre vetenskapsområden, externa representanter, samt en studentrepresentant.

Kerstin Sahlin, styrelseordförande
Mathias Hallberg, ledamot från Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci
Åsa Konradson Geuken, ledamot från Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci
Erik Lindberg, ledamot från Vetenskapsområdet för Humaniora och Samhällsvetenskap
Jonas Bergquist, ledamot från Vetenskapsområdet för Teknik och Naturvetenskap
Karin Schulz, Generalsekreterare Mind, ledamot från extern organisation
Suzanne Osten, ledamot från brukarorganisation
Fatih Özel, studentrepresentant

Ledningsgrupp

WOMHERs ledningsgrupp ansvarar för centrumets operativa arbete. Ledningsgruppen utses av föreståndaren i samråd med styrelsen och utgörs av personer från WOMHERs seniora forskarnätverk. WOMHERs ledningsgrupp består idag av:

Malin Gingnell, föreståndare för WOMHER
Agneta Skoog Svanberg, Biträdande föreståndare för WOMHER
Alkistis Skalkidou
Inger Sundström Poromaa
Andreas Frick
Erika Comasco
Gabriele Griffin
Ingela Nyström
Pernilla Åsenlöf
Lisa Ekselius, senior advisor
 

Internationellt Advisory Board

WOMHERs internationella vetenskapliga råd består av sex internationellt respekterade forskare med tvärvetenskaplig expertis inom nyckelområden som är relevanta för WOMHER. Den vetenskapliga rådgivande gruppen ansvarar för att kritiskt granska, rekommendera, ge expertråd och vägledning för strategiska beslut som är grundläggande för att fullfölja WOMHER:s uppdrag.

Catherine Monk

Professor of Women’s Mental Health in the Department of Obstetrics & Gynecology and Professor of Medical Psychology in the Department of Psychiatry. Columbia University, USA

Gillian Einstein

Professor of Psychology (Cognitive Neuroscience, Gender and Health) and Founder of the Collaborative Specialization in Women’s Health, University of Toronto, CAN

Jasmine Abdulcadir

Obstetrician and Gynecologists, Multidisciplinary clinic for the care of women living with female genital mutilation/cutting, University of Geneva, SWZ and World Health Organization (WHO). UU associated (KBH, SWE)

Kathy Davis

Senior research fellow in the PARIS research program and the Department of Sociology. Sociology, and gender studies, Vrije Universiteit, NL

Markus Heilig

Professor of Psychiatry and director of Center for Social and Affective Neuroscience. Brain processes and long-term neuroadaptations in addiction, Linköping University, SWE

Søren Brunak

Professor of Disease Systems Biology and Professor of Bioinformatics, Department of Systems Biology. AI/machine learning /bioinformatics, University of Copenhagen, DEN

Projektkoordinator och kommunikatör

Shima Momeni, projektkoordinator för WOMHER. 
Linda Ambjörnsson, kommunikatör för WOMHER

Senast uppdaterad: 2023-05-26