WOMHERs organisation

WOMHER leds av föreståndare Emma Hovén samt biträdande föreståndare Ingela Nyström som har en projektkoordinator, kommunikatör samt rådgivande ledningsgrupper till sitt stöd. Forskningscentret har även en styrelse som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med WOMHERs syfte.

Projektkoordinator och kommunikatör

Shima Momeni, projektkoordinator för WOMHER. 
Linda Ambjörnsson, kommunikatör för WOMHER

Styrelse

WOMHERs styrelse beslutar om budget, verksamhetsplan för kommande år och utvärderingar och ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med WOMHERs syfte. I styrelsen ingår representanter för Uppsala universitets tre vetenskapsområden, externa representanter, samt en studentrepresentant.

Kerstin Sahlin, styrelseordförande
Mathias Hallberg, ledamot från Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci
Åsa Konradson Geuken, ledamot från Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci
Erik Lindberg, ledamot från Vetenskapsområdet för Humaniora och Samhällsvetenskap
Jonas Bergquist, ledamot från Vetenskapsområdet för Teknik och Naturvetenskap
Karin Schulz, Generalsekreterare Mind, ledamot från extern organisation
Suzanne Osten, ledamot från brukarorganisation
Maria Romare Strandh, studentrepresentant

Ledningsgrupp

WOMHERs ledningsgrupp ansvarar för centrumets operativa arbete. Ledningsgruppen utses av föreståndaren i samråd med styrelsen och utgörs av personer från WOMHERs seniora forskarnätverk. WOMHERs ledningsgrupp består idag av:

Emma Hovén, föreståndare för WOMHER
Ingela Nyström, Biträdande föreståndare för WOMHER
Alkistis Skalkidou
Inger Sundström Poromaa
Ulrika Dahl
Sigrid Schottenius
Hannah Bradby
Lisa Ekselius, senior rådgivare

Internationellt Advisory Board

WOMHERs internationella vetenskapliga råd består av sex internationellt respekterade forskare med tvärvetenskaplig expertis inom nyckelområden som är relevanta för WOMHER. Den vetenskapliga rådgivande gruppen ansvarar för att kritiskt granska, rekommendera, ge expertråd och vägledning för strategiska beslut som är grundläggande för att fullfölja WOMHER:s uppdrag.

Catherine Monk

Professor of Women’s Mental Health in the Department of Obstetrics & Gynecology and Professor of Medical Psychology in the Department of Psychiatry. Columbia University, USA

Gillian Einstein

Professor of Psychology (Cognitive Neuroscience, Gender and Health) and Founder of the Collaborative Specialization in Women’s Health, University of Toronto, CAN

Jasmine Abdulcadir

Obstetrician and Gynecologists, Multidisciplinary clinic for the care of women living with female genital mutilation/cutting, University of Geneva, SWZ and World Health Organization (WHO). UU associated (KBH, SWE)

Anne Whitehead

Professor of Modern and Contemporary Literature at Newcastle University. Research and teaching interests in contemporary fiction and poetry; the intersections between creative and critical writing; medical humanities; literatures of care, empathy, and affect; and the literary representation of memory and trauma.

Markus Heilig

Professor of Psychiatry and director of Center for Social and Affective Neuroscience. Brain processes and long-term neuroadaptations in addiction, Linköping University, SWE

Søren Brunak

Professor of Disease Systems Biology and Professor of Bioinformatics, Department of Systems Biology. AI/machine learning /bioinformatics, University of Copenhagen, DEN

Senast uppdaterad: 2024-02-01