WOMHERs forskarskola

WOMHERs forskarskola startade i april 2021 efter att 16 tvärvetenskapliga doktorandprojekt har beviljats medfinansiering av WOMHERs styrelse och 17 doktorander kunde antas. För att kunna skapa tvärvetenskapliga forskningsprojekt som berör kvinnors psykiska hälsa ur olika vetenskapliga perspektiv krävs att huvud- och biträdande handledare är hemmahörande vid minst två av Uppsala universitets vetenskapsområden medicin och farmaci, humaniora och samhällsvetenskap och teknik och naturvetenskap. Detta har bidragit till en heterogen vetenskaplig bredd i forskningsprojekten där huvudhandledare från tio olika institutioner samarbetar med biträdande handledare från 13 olika institutioner och flertalet biträdande handledare från externa lärosäten. De här doktorandprojekten kommer bli en väsentlig och viktig del av målsättningen att etablera ett nytt tvärvetenskapligt kunskapsområde där en ny generation forskare kommer att utbildas.

Tillsammans med forskarskolans involverade huvud- och biträdande handledare har forskarskolans interdisciplinära teoretiska kurser tagits fram. Under det första året genomgår alla doktorander sex olika teoretiska teman kopplat till WOMHERs forskningsområde:

  1. Vad är en kvinna?
  2. Mental hälsa
  3. Interdisciplinär vetenskap
  4. Reproduktion
  5. Etik
  6. Vetenskapliga metoder
Senast uppdaterad: 2022-03-04