Fysiologiska prediktorer för postpartum depression och ångest (3PAD)

Huvudhandledare: Emma Fransson 
Bihandledare: Tomas Furmark, Andreas Frick och Anna Wikman

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Kandidat- och mastersexamen i psykologi, därutöver ett år kurser inom fysik, kemi och biologi på universitetsnivå.

Varför ansökte du till WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola?
Mitt huvudsakliga intresseområde är att studera psykologi ur ett biologiskt perspektiv. Möjligheten att arbeta med ett projekt som omfattar dessa teman, samt arbeta med handledare från olika områden, tilltalade mig mycket.

Berätta mer om ditt forskningsprojekt?
Mitt projekt syftar till att använda två fysiologiska mått, hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) och pupillvidgning (PD), för att förutsäga vilka gravida kvinnor som löper ökad risk för dåligt psykisk hälsa under postpartumperioden. HRV och PD tros representera hur väl kroppen reagerar och anpassar sig till stress. Avvikelser i dessa mått kan återspegla dysreglering av stressresponssystemet som tidigare har associerats med utvecklingen av affektiva störningar.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
För närvarande är självskattningar, vanligtvis i form av enkäter, de enda verktyg vi har för att avgöra om en kvinna löper ökad risk för psykiska ohälsa efter förlossningen. Vi hoppas att tillägget av objektiva mått kan hjälpa oss att identifiera kvinnor i riskzonen som missas av traditionella screeningmetoder.

Övrig information, referenser och länkar
https://www.kbh.uu.se/forskning/obstetrisk-och-reproduktiv-halsoforskning/huvudforskningsomraden-och-projekt/3pad/

Allison Eriksson

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
allison.eriksson[AT-tecken]uu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-02