EBC - Evolutionsbiologiskt centrum

Vid EBC sker en stor del av Uppsala universitets forskning och utbildning i biologi.

Evolutionsbiologiskt centrum

Biblioteket når du enklast genom huvudentrén Norbyvägen 14. Se biologibibliotekets webb.

Restaurang Hassan & Preecha finns en våning upp i Hus 15, besök gärna deras hemsida för mer information och veckomenyn.

Restaurang Hassan & Preecha är öppet måndag - fredag

Lunch serveras 10.30 - 14.00

Karta över EBC

Föreläsningssalar

Under corona så kan antalet platser vara begränsade.

Föreläsningssalar:

Klicka på salens namn för att se dess position på en karta i Mazemap.

Du når föreläsningssalarna genom huvudentrén. I salarna finns utrustning för videokonferens, vill du ha tekniskt stöd i samband med start av undervisning så anmäl det i förväg till Teknisk service.

För studenter

Studenter kan hämta campuskort i receptionen på EBC. Information om hur du beställer ditt campuskort hittar du på uu.se/student/regler-och-rattigheter/campuskort

Du väljer själv PIN-kod och laddar upp foto i serviceportalen, du får därefter ett mail när ditt kort är klart för utskrift. Vid utskrift av campuskort ska du uppvisa giltligt ID/pass.

Studieplatser finns i korridorer samt i Stamcellen och Bärskogen. I dessa studentutrymmen hittar du också pentryn med mikrovågsugnar.

Huvudentré Norbyvägen 14 (hus 15, kärnhuset)

Här hittar du föreläsningssalar, lärosalar 1-3, bibliotek och restaurang.

Du kan sitta i restaurangytan och studera, men endast då restaurangen är stängd - under öppettiderna (10.30 - 13.30) är platserna till för restauranggäster.

Norbyvägen 18B

Genom denna entré kommer du till datorsalar, tysta läsplatser, undervisningslabb samt studentuppehållsrummet Bärskogen (mazemap).

Norbyvägen 18C

Är du på väg till lärosal 4-6 eller till studentuppehållsrummet Stamcellen (mazemap) så använder du denna ingång.

Sittplatser i studentutrymmet Stamcellen
Senast uppdaterad: 2023-08-14