Felanmälan vid Lagerträdet

Det händer att något går sönder eller slutar fungera som det ska. Det är viktigt att fel anmäls direkt när de upptäcks, alla kan anmäla fel till respektive kontakt.

Problem Kontakt
Byggnader, fasta installationer, hissar Akademiska hus
GeocentrumEBC
Avlopp, ventilation Akademiska hus
GeocentrumEBC
Labb, labbsalar, lärosalar, inredning Teknisk service
tekniskservice-ilag@uu.se
AV-utrustning, gemensam utrustning Teknisk service
tekniskservice-ilag@uu.se
Låsta dörrar, kortläsare, larm Reception och säkerhet
reception-ilag@uu.se
Datorer, IT-relaterade problem IT-support
itsupport@uu.se
018-471 44 00
EduPrint (skrivare) itsupport@uu.se
Information om felanmälan
Mall för felanmälan
Kaffemaskiner Jobmeal
010-160 99 99
Se mer info nedan.
Parkeringsautomater Aimo Park
0771-96 90 01
Se mer info nedan.

Teknisk service nås på tekniskservice-ilag@uu.se .
För akuta fel ring 018-471 6437

Receptionen nås på reception-ilag@uu.se.
För akuta fel ring 018-471 2650

Telefonnummer för andra händelser

Händelse Kontakt
Akut livsfara SOS Alarm
112
Väktare Universitetets larmnummer
018-471 25 00

Senast uppdaterad: 2023-01-23