Geocentrum

Vid Geocentrum finns Institutionen för Geovetenskaper

Geocentrum

Du kan läsa mer om verksamheterna vid Geocentrum här: www.geo.uu.se.

Geobiblioteket finns på entréplan, gå till höger när du kommit in i entréhallen. Besök gärna Geobibliotekets webb.

Hassans Hörna Geo

Hassans hörna Geo finns i entréhallen och serverar fika och har enklare förtäring till försäljning. Besök www.hassansebc.se för mer information.

Caféet har öppet t.o.m. 9/6.

Föreläsningssalar

Vid Geocentrum finns en föreläsningssal och två större lärosalar:

Klicka på salens namn för att se dess position på en karta i Mazemap.

Vid Geocentrum finns ytterligare lärosalar med 12-24 platser samt datorsalar och labbsalar.

Föreläsningssal från åskådarplats

För studenter

Studenter kan hämta sitt campuskort i receptionen på EBC. Information om hur du beställer ditt campuskort hittar du på uu.se/student/regler-och-rattigheter/campuskort

Du väljer själv PIN-kod och laddar upp foto i serviceportalen, du får därefter ett mail när ditt kort är klart för utskrift. Vid utskrift av Campuskort ska du uppvisa giltligt ID/pass.

Studieplatser finns i CM-korridoren. I korridoren finns två pentryn med mikrovågsugnar.

Studentutrymme med mikrovågsugnar och återvinningskärl
Senast uppdaterad: 2023-08-14