Intendenturen

Postadress Intendenturen Lagerträdet
Norbyvägen 18D
752 36 UPPSALA
EBC Geocentrum
Besöksadress Norbyvägen 14
(Reception, Intendent)
Villavägen 16
Leveransadress Kåbovägen 4a
752  36 UPPSALA
Fångvallsgatan 8
752 37 UPPSALA

Om Intendenturen

Intendenturen Lagerträdet är verksamma vid både Geocentrum och EBC och är stöd för institutioner, Evolutionsmuséet och andra enheter som finns inom området. Vi har delat upp vår verksamhet i två områden:

Teknisk service leds av biträdande intendent och har hand om drift och teknik.
Reception och säkerhet leds av intendenten och hanterar säkerhetsfrågor samt informationsfrågor.

Områdesintendent är Anders Jansson. Biträdande intendent är Johan Fransson.

Intendenturens funktion

Intendenturen får sitt grunduppdrag från rektor, områdesnämnd och intendenturstyrelse. Intendenturens uppdrag är att samordna uppgifter som annars skulle ha utförts av varje ingående institution för sig. Vi har också uppgifter som kommer direkt ifrån institutionerna som ett särskilt uppdrag. Uppdragen kan ändras vilket gör att vi måste vara beredda på att göra förändringar i våra arbetssätt.

De uppdrag vi har kan delas in i tre områden; administration och kontakter, teknisk service samt information och säkerhet. En fullständig lista finns som bilaga, här presenteras i övergripande ordalag. Intendenturen har uppgifter är ett gemensamt ansvar och det finns uppgifter som inte uteslutande hamnar inom ett område utan kan beröra flera samtidigt. Det viktiga är att alla uppgifter som vi åtagit oss blir utförda.

Intendenturen har inget egetintresse utan är en serviceorganisation som skall arbeta utifrån de uppdrag som vi har och försöka göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Det innebär att samverkan och förebyggande arbete är viktiga delar i vårt arbete. Vi skall inte bara ge ett gott stöd till verksamheterna vid Lagerträdet utan även bidra till universitetets verksamhet som helhet.

Dokumentation

Senaste protokoll, verksamhetsplaner och andra dokument har vi samlat på Medarbetarportalen så att du som tillhör intendenturområdet Lagerträdet kan få tillgång till dessa. Länk till Lagerträdets dokument i MP

Direktlänkar:
Ritningar

Dokument med brutet sigill
Senast uppdaterad: 2023-01-23