Lokaler på Lagerträdet

Sittplatser i en föreläsningssal

Inom Lagerträdet finns ett antal olika föreläsningssalar, lärosalar och grupprum.

Rumstyp EBC Geocentrum
Föreläsningssalar Ekmansalen
Friessalen
Lindahlsalen
Zootissalen
Axel Hamberg
 
Lärosalar Lärosal 1-3
Lärosal 4-6
Norrland I
Norrland II
Småland

Grupprum på EBC är främst placerade runt lärosal 4-6 i Hus 18 (ingång 18C). På Geocentrum finns 7 grupprum för studenter, mer information om dessa finns i Timeedit.

Larm och säkerhet

Tänk på att inte släppa in okända personer på området eftersom stölder förekommer.

Området är larmat, både dörrar och fönster. Tänk därför på att inte hålla upp dörrar för länge eller öppna fönster. Alla larm låter inte, det finns även tysta larm som går till intendentur och/eller campusväktare.

Kom ihåg att stänga alla dörrar och fönster för att bibehålla en hög säkerhet på campus och undvika utryckning av väktare.

Tillträde till salarna

Endast anställda och föreläsare har tillgång till föreläsningssalarna och lärosalarna.
Föreläsare som inte är anställda hos Lagerträdet kan behöva få tillträde tilldelat till sina campuskort. Ta kontakt med receptionen för detta.

Vid undervisning kan föreläsaren låsa upp dörren med sitt passerkort. Dörren förblir olåst tills föreläsaren låser dörren genom att hålla upp sitt passerkort framför kortläsaren en andra gång. Detta kallas bistabilt läge, läs mer om det här.

Studenter kan inte låsa upp dessa dörrar med sina passerkort.

Utrustning

Föreläsningssalarna

I föreläsningssalarna finns utrustning för videokonferenser, såsom kameror och mikrofoner. Vid videokonferens, tänk på att alltid tala in i en mikrofon eftersom salarna saknar salsmikrofoner.

Lärosalarna

Lärosalarna är utrustade med projektorer för undervisning och möten på plats.

Skiljevägg mellan lärosal 4 & 5

Vid behov av en större lokal kan väggen mellan lärosal 4 och 5 öppnas. Detta görs av teknisk service och behöver bokning av tekniker. Boka en tekniker via: tekniskservice-ilag@uu.se

Bokning

Föreläsningssalar och lärosalar

Under dagtid prioriteras undervisning från institutioner som tillhör Lagerträdet. Om salarna är lediga kan andra institutioner boka salarna för undervisning.
EBC: lokalschema@ibg.uu.se
Geocentrum: schemafragor-teknat@uu.se

På kvällar och helger kan salarna bokas av studentföreningar tillhörande Lagerträdet och externa bokare. Bokningar ska först godkännas av Lagerträdets intendent. Förfrågningar och andra frågor skickas minst 3 veckor före önskat bokningsdatum till: reception-ilag@uu.se

Stamcellen/Festalen

På vardagar kan lokalen bokas efter klockan 17 av anställda och studentföreningar tillhörande Lagerträdet. Under helger kan lokalen bokas vid tider då lärosal 4-6 inte är bokade för undervisning. Bokningar ska först godkännas av Lagerträdets intendent. Förfrågningar och andra frågor skickas minst 3 veckor före önskat bokningsdatum till: reception-ilag@uu.se

Grupprum

På EBC finns grupprum främst i närheten av lärosal 4-6 i Hus 18 (ingång 18C). I dagsläget kan grupprummen inte bokas.

Geocentrum har 7 grupprum. Mer information om dessa samt bokning finns på Timeedit.

Konferensrum

All bokning av konferensrum på EBC sker från 1/7 2022 via Timeedit.

På Geocentrum kan mötesrum bokas via Timeedit.

Utrustning

Om du behöver assistans vid uppstart av videokonferens kan detta bokas hos teknisk service, boka via tekniskservice-ilag@uu.se senast en vecka i förväg.

Mellan lärosal 4 och 5 finns en skiljevägg. Om du har bokat båda lärosalarna och önskar öppna väggen för att få en större lokal, kontakta teknisk service. Ta kontakt via tekniskservice-ilag@uu.se senast en vecka i förväg.

Senast uppdaterad: 2023-06-30