Lagerträdets Reception

Bild på penna och ringklocka i receptionen

Receptionen finns i Kärnhuset EBC, Norbyvägen 14 (mazemap-länk) och tillhandahåller service för studenter anställda och besökare på EBC och Geocentrum.

Öppettider: Vardagar 9-15
Lunchstängt 11:30-12:30
E-post:  reception-ilag@uu.se


Service i Receptionen

  • Hjälp att hitta på EBC och Geocentrum
  • Skriver ut engångskod för att aktivera konto
  • Skriver ut campuskort
  • Hjälper besökare att kontakta personal 
  • Kvitterar ut nycklar till anställda
  • Ansvarar för lås och larm på EBC och Geocentrum
  • Bokningar för studentföreningar och andra externa bokare

Tillträde till campus och campuskort

Som student och anställd på uu behöver du ett campuskort. Detta för att du ska kunna öppna dörrar, skriva ut på EduPrint och få billigare taxa (taxa 2) när du parkerar. Vid förfrågan måste campuskort visas, annars kan du bli avvisad från området.

I receptionen skriver vi ut ditt campuskort, i samband med utskrift av campuskort behöver du visa giltligt id/pass/körkort.
Om du som anställd har glömt ditt kort hemma tillhandahåller receptionen även lånekort som kan hämtas ut på EBC och Geocentrum.

Har du tappat ditt kort och behöver spärra det?

Detta kan du göra själv, information om hur du går tillväga finns på campuskort på universitetet.

Ett passerkort i korthållare och nyckelband

Upphittat

Förslag på föremål som kan hämtas eller lämnas i receptionens lådor för upphittat.

På EBC lämnas upphittat in i receptionen, har du förlorat ägodelar så kan besöka oss eller kontakta oss via e-post reception-ilag@uu.se. På Geocentrum lämnas upphittat till Intendenturen.

Tillgång till kontorsrum

Anställda på EBC och Geocentrum kan kvittera ut nycklar till kontor och lab i receptionen.

Nycklar

Återlämning av nycklar

När du avslutar din tid hos oss ska nyckeln lämnas tillbaka till intendenturen, detta kan du göra på både EBC och Geocentrum.

Receptionens brevinkast på EBC där nycklar kan återlämnas.
Om receptionen på EBC är obemannad kan du lämna din nyckel/nycklar och passerkort i postlådan på receptionens dörr.


Tub för återlämning av nycklar på Geocentrum.

Återlämning av nycklar och passerkort på Geocentrum kan lämnas i röret vid intendenturens lokaler.
Röret är endast avsett för återlämning av kort och nycklar, inga kuvert eller papperslappar. 

Senast uppdaterad: 2023-08-23